News

Page 1 of 2  > >>

Aug 8, 2022
Category: General
Posted by: antiadmin

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. 15. juni ble prisene delt ut for artikler publisert i andre halvår 2021.

Mar 31, 2022
Category: General
Posted by: antiadmin
The laboratory is pleased to announce that we now offer a fully validated assay for analysis of ustekinumab in serum.
 

Department of Medical Biochemistry - Radiumhospitalet

Aug 8, 2022

Priser til fremragende forskningsartikler


Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. 15. juni ble prisene delt ut for artikler publisert i andre halvår 2021.

Category: General
Posted by: antiadmin

 

Prisene for fremragende forskningsartikler ved OUS deles ut to ganger i året med utgangspunkt i over 2 200 vitenskapelige artikler som utgår årlig fra sykehuset. Det er klinikkenes forskningsutvalg som nominerer artiklene og en ekstern komité som evaluerer og endelig velger ut de seks verdige vinnerne.

Vinnerartiklene skal ha oppnådd internasjonal gjennomslagskraft eller utmerket seg på andre måter. Det kreves også at artiklene holder særs høy kvalitet og formidler viktige funn.

Prisene for fremragende forskningsartikler for andre halvår 2021 ble tatt imot av (fra venstre):Christian Hellum, Nils Bolstad, Ingvil Krarup Sørbye, Kristian Tonby, Synne Jenum, Katerina Nezvalova-Henriksen, Eirini Giannakopoulou og Muhammad Ali. Administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, i bakgrunnen, overrakte diplomene.

(foto: Matthias Kolberg)

 

Persontilpasset behandling basert på serumnivåmåling av det biologiske legemidlet infliksimab ga bedre sykdomskontroll hos pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer
- Silje Watterdal Syvertsen og Nils Bolstad et al.

Effect of Therapeutic Drug Monitoring vs Standard Therapy During Maintenance Infliximab Therapy on Disease Control in Patients With Immune-Mediated Inflammatory Diseases: A Randomized Clinical Trial

Silje Watterdal Syversen, Kristin Kaasen Jørgensen, Guro Løvik Goll, Marthe Kirkesæther Brun, Øystein Sandanger, Kristin Hammersbøen Bjørlykke, Joseph Sexton, Inge Christoffer Olsen, Johanna Elin Gehin, David John Warren, Rolf Anton Klaasen, Geir Noraberg, Trude Jannecke Bruun, Christian Kvikne Dotterud, Maud Kristine Aga Ljoså, Anne Julsrud Haugen, Rune Johan Njålla, Camilla Zettel, Carl Magnus Ystrøm, Yngvill Hovde Bragnes, Svanaug Skorpe, Turid Thune, Kathrine Aglen Seeberg,  Brigitte Michelsen, Ingrid Marianne Blomgren, Eldri Kveine Strand, Pawel Mielnik, Roald Torp, Cato Mørk, Tore K. Kvien, Jørgen Jahnsen, Nils Bolstad, Espen A. Haavardsholm

JAMA https://doi.org/10.1001/jama.2021.21316

Artikkelsammendrag:
Studien (NOR-DRUM B) er den første randomiserte kliniske studien som viser at persontilpasset behandling basert på legemiddelkonsentrasjonsmålinger kan bedre behandlingen med det biologiske legemidlet infliksimab hos pasienter med kroniske inflammatoriske sykdommer. Funnene vil få behandlingskonsekvens for en stor gruppe pasienter og har allerede fått stor oppmerksomhet internasjonalt. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) og de kliniske fagmiljøene gastroenterologi, revmatologi og hud, og har vært ledet fra Diakonhjemmet sykehus. Nils Bolstad har sammen med Johanna E. Gehin, Rolf A. Klaasen og David J. Warren fra MBK bidratt i alle faser av studien, fra planlegging til publisering av resultater. Det tverrfaglige samarbeidet og laboratoriets kompetanse på konsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler har vært avgjørende for at det var mulig å gjennomføre studien. Artikkel som omhandlet oppstartsfasen av infliksimab behandlingen (NOR-DRUM A) ble publisert i JAMA i mai 2021. Publiseringen av disse to artiklene viser at samarbeid mellom laboratoriefag og kliniske fag kan resultere i svært nyttig forskning.

Komiteens begrunnelse:
Dette er en meget elegant gjennomført randomisert klinisk studie med god design og første av sitt slag. Studien (NOR-DRUM B) er knyttet til kontroll av behandling av revmatisk/inflammatorisk sykdom med serum-konsentrasjonsbestemmelse av biologisk legemiddel. Studien viser at persontilpasset behandling basert på legemiddelkonsentrasjonsmålinger kan bedre behandlingen. Resultatene fra denne studien har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

  Next page: The team