News

Page 1 of 2  > >>

Aug 8, 2022
Category: General
Posted by: antiadmin

Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. 15. juni ble prisene delt ut for artikler publisert i andre halvår 2021.

Mar 31, 2022
Category: General
Posted by: antiadmin
The laboratory is pleased to announce that we now offer a fully validated assay for analysis of ustekinumab in serum.
 

Department of Medical Biochemistry - Radiumhospitalet

Mar 31, 2022

Ustekinumab


The laboratory is pleased to announce that we now offer a fully validated assay for analysis of ustekinumab in serum.
Category: General
Posted by: antiadmin

The laboratory is pleased to announce that we now offer a fully validated assay for analysis of ustekinumab in serum.

 

Read more (in Norwegian) about the assay here:

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi OUS (labfag.no)

  Next page: The team